Учители определят като истински хаос и невъзможност да се подготвят учениците за Националното външно оценяване след 7. клас идеята на МОН да има горен праг на задачите за самостоятелна работа. Пред “Труд news” те предупредиха, че това означава резултатите от изпитите да стигнат ново дъно, като тези по математика ще паднат под 30 точки при максимални 100.

Реакцията им идва, след като от ведомството качиха за обществено обсъждане промени в наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предлага на учениците от 1. до 4. клас задачи за самостоятелно писмено изпълнение по български език и по математика да могат да се поставят не повече от 3 пъти в седмицата, а по останалите учебни предмети - не повече от веднъж.

На учениците от 5. до 7. клас и от 8. до 12. клас подобни задачи по отделен учебен предмет ще могат да се поставят не повече от два пъти в седмицата, а сумарно по всички учебни предмети - не повече от 5 пъти за седмица, гласи проектонаредбата.

От МОН аргументират предложените текстове с нуждата от намаляване на натовареността на учениците, което минава през определяне на изисквания за броя на задаваните домашни работи през учебната седмица и забраната за домашни през ваканциите. Във ведомството имало много сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците заради големия брой изпитвания и нецелесъобразно задаване на домашните работи от учителите.

В предложенията е още да се премахне изпитът за определяне на входно равнище по модули, които са изучавани през предходната учебна година в задължителните часове. За целия учебен срок по всеки модул от профилираната или професионалната подготовка ще има едно-единствено текущо изпитване. А сега се изискват от две до четири такива. И още - изпитните работи на хартия на учениците да се пазят само месец след оповестяването на резултатите от НВО и от матурите.