Най-новото

Анкета

Как бихте се защитили, ако в дома Ви влезе крадец?
  • Веднага бих се обадил на полицията и ще очаквам помощ. - 2
  • Бих се престорил, че не съм усетил чуждото присъствие в дома си и ще изчакам крадецът да си тръгне. - 0
  • Бих се защитил с първото налично оръжие. - 27
  • Ограбван съм многократно и вече имам подготвено оръжие за подобни ситуации. - 0
  • Не мога да преценя, ще изпадна в шок. - 6
  • Домът ми е непревземаема крепост от външни хора, оборудвал съм се добре. - 0
  • Ще се парализирам от страх. - 1