7 медикамента липсват от аптечната мрежа, обясни доц. Момчил Мавров – началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Той заяви, че информацията се базира на сигнали, а Министерството на здравеопазването не е установили дали има недостиг.

Едното лекарство, за което има сигнали за недостиг е „Пулмикорт”. За медикамента не са постъпвали уведомления от притежателя на разрешението за употреба за временно или постоянно преустановяване на доставките, към момента доставките се засилват, планирани са нови до края на 2022 г.

Периодично „Пулмикорт” изчезва от аптеките, а е необходим, тъй като се използва при остри респираторни заболявания при деца. Другият медикамент е „Вентолин”– от него има доставки, но не стига до аптеките. Недостиг има и от „Оземпик”, „Ремирта” и „Тресиба”. Засега извънреден внос на лекарства не се планира.

Недостиг има при „Оземпик” – за него са внесени около 60% повече, проверките не установяват липси.

„Новорапид" е другият медикамент. От него са планирани доставки на около 20 000 флакона през декември и през януари се очакват доставки на още 10 000 флакона и пазарът трябва да бъде задоволен, отбеляза той.

Сигнали за недостиг са получени и за „Фраксипарин". И за него има писмо от притежателя на разрешение за употреба на продукта за временно спиране на доставките от 14 ноември 2022 г. По отношение на този продукт има заместители, обясни той.

Извънреден внос на лекарства не се планира, посочи Мавров.

„Най-вероятно проблемите се дължат на недобрия синхрон и недобрата организация, защото всички институции са длъжни да спазват нормативната база и когато определени задължения не са свързани със санкции, се получават празнини в системата. Търговците на дребно се оплакват, че не могат да получат информация за наличностите в складовете на едро, но законът това не го позволява, а този достъп трябва да им бъде осигурен. Наблюдаваме лекарствата и когато количеството им спадне под 65%, забраняваме реекспорта им, а би трябвало този процент да се повиши, за да няма недостиг”, допълни доц. Мавров.