„България ще бъде една от първите държави в Европейския съюз, включена в програмата Дигитален зелен сертификат, още при стартирането й на 1 юни 2021 г.“, заяви министър-председателят Бойко Борисов след края на неформалната сесия на държавните и правителствени ръководители на страните членки на ЕС. Премиерът Борисов отбеляза, че с успешното въвеждане на дигиталния сертификат се изпълнява още един ангажимент, поет към туристическия бранш. „Целта на този сертификат не е да затрудни или да има неравенства“, категоричен беше Борисов.

„На 7 май вече бяха извършени успешни първоначални тестове за съвместимост на българския образец на DGC (Дигитален зелен сертификат) със системите на Швеция, Австрия и Румъния. България успешно използва и валидира данните на останалите държави в ЕС“, посочи премиерът Бойко Борисов и даде пример с Швеция, която е потвърдила успешното разчитане и валидиране на данните от българския сертификат. Отново на 7 май, съгласно общоевропейския график за интеграция на системите, бяха проведени и тестове за интеграция с European Digital Green Certificate Gateway (DGCG), който осигурява обмяната на криптографска информация между страните членки, необходима за валидирането на дигиталните зелени сертификати. „По време на тези тестове България успешно предостави свой криптографски материал и получи информация от останалите държави членки. На 14 май предстои приемателно тестване и след приключването му, България ще бъде една от първите държави в ЕС, включена в програмата дигиталния зелен сертификат“, отбеляза министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът напомни, че процесът стартира на 21 април 2021 г., когато Европейската комисия предостави на страните членки техническа спецификация за разработка на услугите за издаване, валидиране и разпространение на Европейските дигитални зелени сертификати.

Премиерът Бойко Борисов акцентира също върху резултатите от приключилата среща на върха в Порто. Министър-председателят определи като исторически успех подписването на Споразумението за социален ангажимент от Порто, с което беше постигнат ясен и амбициозен ангажимент в социалната сфера от страна на лидерите на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, Европейския парламент и всички социални партньори.

Премиерът Борисов обърна внимание на трите ключови цели с хоризонт до 2030 година, залегнали в Плана за действие за Европейския стълб на социалните права: най-малко 78% от населението на възраст 20-64 г. да бъде в заетост; най-малко 60% от всички пълнолетни лица да участват в поне едно обучение всяка година за дигитални умения; броят на лицата в риск от бедност или социално изключване да бъде намален с най-малко 15 милиона.

Министър-председателят Борисов напомни, че още преди четири години българското правителство издигна образованието в национален приоритет и работеше целенасочено за неговото развитие. Освен двойното увеличение на възнагражденията на учителите, беше постигнат и съществен напредък по отношение на дигитализацията на обучението. „Това, което днес подписахме, ние започнахме да го правим преди 4 години“, изтъкна Борисов. Министър-председателят акцентира и върху активната политика на правителството, благодарение на която над 50 000 деца бяха върнати или записани за първи път в градина и на училище. Министър-председателят отбеляза също изпълнения ангажимент на кабинета да бъде въведена задължителна предучилищна подготовка за децата от 4-годишна възраст. Също така се подпомага издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

По отношение на политическата обстановка в България премиерът Бойко Борисов изрази своята загриженост от случващото се. „Парламентът беше закрит. Надявам се, че президентът Радев не се гордее с продукта, който една година създава и накрая го изпрати в парламента. Гледайки ги, предполагам, че не се гордее с тях и е разбрал какво направи. Ако не е разбрал, още по-лошо“, отбеляза Борисов. Премиерът напомни, че за състоялите се избори разходите бяха в размер на 150 милиона лева. Същевременно депутатите са работили едва осем дни. „Излиза, че по 19 милиона лева на ден струва това шоу в парламента. Хубаво, че го закриха, защото с това шоу щяхме да фалираме “, изтъкна още Борисов и напомни, че сега предстоят още разходи за нови избори, а след няколко месеца предстоят и президентските избори. „Европа и светът броят центовете и се чудят как засегнатите от пандемията да бъдат компенсирани, ние харчим стотици милиони за шоу“, посочи още министър-председателят Бойко Борисов.