Съдийската колегия на ВСС гласува препоръка към административните ръководители на съдилищата в страната да не се разглеждат насрочени открити съдебни заседания до 1 месец. Решението важи считано от днес. За него гласуваха 9 от членовете на колегията, един от кадровиците гласува срокът да е 14 дни, а трима бяха против вземането на такава мярка. Не се спира разглеждането на мерки за неотклонение.

Съдийската колегия гласува 12 указания към съдилищата, сред които да бъдат отложени общите събрания за приемане на годишните доклади, да спре провеждането на обучения и семинари, както и приемът на граждани от административните ръководители на съдилищата, да се въведе максимално ограничен режим на влизане на граждани в съдебните сгради. Да се вземат незабавни мерки за дезинфекция на общите части в съдебните сгради по 4 пъти на ден, на гишетата за граждани, а служителите на тях да работят с маски и ръкавици, които да сменят на 2 часа. Съдебните зали да се проветряват на 2 часа, а дръжките на вратите също да се дезинфектират. На входа на съдебните сгради да се сложат дезинфектанти, а в съдебните зали да се допускат само страни по делата. Съдии и служители, които са били в контакт с върнали се от страни с коронавирус или които не са чувстват добре да не ходят на работа. Вносители на предложенията са представляващият ВСС Боян Магдалинчев , председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков и Боян Новански.


Магдалинчев припомни, че цяла Италия вече е под карантина във връзка с новото вирусно заболяване, както и че вече има издадени две заповеди на Здравното министерство във връзка с предприемането на мерки у нас за превенция от разпространяване на заразата. „Все още не е определен по чисто медицински показатели новият вирус. Прогнозите за отшумяване са на база на други коронавирусни истории, но за момента медиците не могат да дадат ясна прогноза", каза Магдалинчев.
"Аз се видях в такъв екшън да осигуря дезинфектанти. И маските се намират трудно. Не знам как ще реализираме тези мерки, за които говорим на практика. Даже мисля да слагам прегради, плоскости между служителите и гражданите", каза председателят на ВАС Георги Чолаков.
И финансовият момент бе обсъден от кадровиците, като бе посочено, че за една съдебна сграда ще бъдат необходими около 1000 лв. за дезинфектанти и консумативи.


"Страхът е ниска вибрация и лош съветник. Против съм мерки, които да засилят напрежението, но същевременно трябва да вземем всички мерки. Не е ли по-добре да сложим двуседмичен срок, който да може да променяме според обстоятелствата. Отделно – дезинфектантът наистина привършва в цялата страна. Намирането на маски е още по-трудно ", заяви председателят ВКС Лозан Панов.


И Красимир Шекерджиев посочи, че отсрочването за един месец не е разумно. "Не можем да обосновем такова отлагане със ситуацията в Италия. Там има много починали, стотици заболели. При нас ситуацията не е такава. Може би трябва да препоръчаме различни мерки за различните райони в страната. Ако приемем, че трябва да се отсрочват заседания, то да не е в национален мащаб", каза Шекерджиев
„Ще подкрепя предложението, ако съкратим срока", заяви Атанаска Дишева.


"Мерките са балансирани и препоръчителни. Те са наложителни и подбудени от хуманитарни причини. Ние имаме четири регистрирани случая, но не знаем колко са нерегистрираните. Географски Италия е близо до нас и ситуацията е сериозна. Всички органи в държавата са взели мерки, очевидно и в сферата на органите на съдебната власт трябва да се вземат такива", посочи Вероника Имова.