Утре – 12.10.2022 г. управлението на Община Поморие ще поемат учениците от 12.А клас на СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие.

От 2012 г. кметът на община Поморие Иван Алексиев поде инициатива, целяща да заинтригува младите жители на общината и да провокира активното им участие в това, което се случва на родното им място. Инициативата се казва „Ден на отворените врати” и дава възможност на деца от различните поморийски училища да разберат как функционира общинската администрация, да се включат в работния процес и да поемат за кратко отговорностите на служителите.

Водени от желанието да създадат нова традиция в историята на местното самоуправление, преди 24 години делегатите от Националното сдружение на общините в България вземат решение на 12 октомври да се отбелязва Денят на българската община. На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава.