В Детска градина „Веселушко” – град Поморие започва реализацията на иновативен проект за добиване на геотермална енергия за отопление и охлаждане. Чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация оползвотворените от земята топлина или студ ще достигат до геотермален колектор и от него ще се разпределят до термопомпени агрегати. Така посредством водоохлаждаеми и водоохлаждащи агрегати ще се обезпечат нуждите от отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване на сградата. Постоянната температура на земята ще бъде оползотворявана с помощта на 22 броя затворени/сухи, неводочерпещи/ геотермални сондажи. Проектът се финансира по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност на ФМ на ЕИП 2014-2021“ и е на стойност 469 071.04 лв. с ДДС, с 18-месечен срок на изпълнение. С цел обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, Община Поморие ще изпълни проекта в партньорство с Норск Енерджи, Норвегия.

Вчера (07.09.2022 г.) на посещение в детската градина бяха представители на Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите и делегация от страна на норвежките партньори по програмата. Те бяха посрещнати от кмета на община Поморие Иван Алексиев, директора на градината Стилиян Вражев и част от екипа, работил по проекта. „Радвам се, че имахме смелостта да кандидатстваме по тази програма и щастието да бъдем одобрени. Това е едно много иновативно начинание, но вярвам, че крайният резултат ще доведе до по-висока енергийна ефективност, по-ниски сметки и най-важното – повече уют за децата в детска градина „Веселушко“ през всеки сезон!“, каза кметът Алексиев. Той сподели и желанието си подобни проекти да се реализират и в други учебни заведения на територията на общината.

Към дейностите се предвижда и внедряване на система за мониторинг на енергийното потребление, която включва доставка и монтаж на ултразвуков топломер, отчитащ генерираната топлинна и студова енергия от термопомпените агрегати, както и контролни електромери.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта, сградата на Детска градина „Веселушко” ще бъде със значително повишена енергийната ефективност. Ще се гарантират значителни икономии на енергия и ще се подобрят условията на живот в населеното място. Очакваното производство от геотермална енергия ще бъде 190,53 MWh, а спестените емисии СО2 – 224,825 т/г. Инсталирана мощност на съоръженията за отопление и охлаждане, в т.ч. горещо водоснабдяване (проектна топлинна мощност) –0,1481 MWt.