Със заповед на началника на РУО Бургас и личното съдействие на кмета Иван Алексиев, за учебната 2022/2023 година в СУ „Иван Вазов“ – Поморие бе открита втора паралелка за прием на ученици след 7 клас.

Тази година двойно нарасна интересът на желаещите да продължат обучението си в поморийското училище, а единствената паралелка се оказа крайно недостатъчна. На нарочна родителска среща в края на учебната година, родители, преподаватели и ръководството на училището запознаха кмета с възникналия проблем. Той от своя страна пое ангажимент за пълно съдействие в сложната процедура в Министерството на образованието за откриване на допълнителна паралелка от вече одобрените в началото на календарната година.

Това е и поводът директорът на СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие Петя Казакова и педагогическият колектив на училището да изпратят до кмета благодарствено писмо, в което пише:

„Изразяваме огромната си благодарност към Вас и Вашия екип за положените усилия и решителни действия за съхраняване и развитие на просветната традиция в гр. Поморие. Училището ни има над 140-годишна история и ние вярваме, че то трябва да пребъде! Откриването на втора паралелка след 7.клас е стъпка към възвръщане авторитета, мисията на гимназиалното обучение в нашия град. Вие доказахте по безспорен начин силата на институциите, когато същите обединят своите усилия за общественополезни дела“.

Така вече са налице 2 паралелки в 8. клас с численост както следва:

8. а – 26 ученици, 8.б – 21 ученици.

Приемът на заявления продължава до 10 септември 2022 г.