Кметът Иван Алексиев подписа договор за създаване на Морски център „Магазия за обслужване на рибарско пристанище Поморие“. Проектът ще бъде финансиран по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Проектното предложение предвижда строително-монтажни дейности и доставка на оборудване, подпомагащо работата на пристанището и модернизиране на риболовната инфраструктура. Очакваните резултати след реализацията са повишаване конкурентоспособността на пристанището, опазването на околната среда и подобряване на безопасността и условията на труд.

Изграденият Морски център „Магазия” ще обслужва цялостната пристанищна дейност и ще представлява еднопространствена сграда от стоманена конструкция, носещи стоманени колони, греди и столици, разположена на близо 80 кв.м. Ограждането ще е решено с термопанели с ефективна топлоизолация. Обектът също ще бъде покрит с термопанели и с едноскатен покрив с наклон. Над сградата е предвидена тераса, до която се достига по вита метална стълба. Морският център ще е разположен в близост до съществуващата „Сграда за ремонтни работилници” и съществуващата „Административна сграда”. Ще бъде закупено и модерно оборудване, както следва: шмиргелов апарат, водоструйка, инвертор, работна маса с 2 рафта, табло и лампа с PVC, настолна бормашина и други полезни инструменти, подпомагащи поддържането на рибарските принадлежности и стъкмяването на рибарски мрежи.

Изпълнението на дейността ще позволи успешното модернизиране на Рибарско пристанище – Поморие и ще спомогне за по-ефективното му функциониране.

Проектно предложение: „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие“ / Договор за БФП № BG14MFOP001-4.085-0001-C01/16.06.2022 г. / Процедура: МИРГ Поморие / Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ / Финансиращ орган: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. / Код на процедурата: BG14MFOP001-4.085 / Стойност: 390 643.43 без ДДС / Срок за изпълнение: 16.06.2022 г. – 30.11.2023 г.