Тази сутрин в ранните часове още преди изгрев слънце доброволци на Българското дружество за защита на птиците, разделени в три екипа за трите бургаски езера проследиха броя на зимуващите гъски, които са избрали нашите влажни зони за нощувка и околностите им за хранене.
Екипите в Атанасовско езеро и Мандра останаха разочаровани и видяха много малко гъски, за разлика от екипа във Вая, който за един час преброи 228 000 големи белочели гъски, които бяха прекарали нощта в незамръзналите студени води на Бургаското езеро. Между тях бяха регистрирани и 570 индивида от световно застрашения вид - червеногуша гъска. Поради лошата видимост, намалена от силния снеговалеж и голямата дистанция, този по-дребен, но все по-застрашен вид става трудно различим и вероятно броят на червеногушите гъски е бил по-голям. Сутрешният им тоалет бе нарушен от пристигналия морски орел, който с едно прелитане ниско над приготвящите се за излитане гъски успя да вдигне наведнъж ято от 40 000 силно крякащи птици.
Цялото езеро Вая бе почти замръзнало в последните студени дни с минусови температури, с изключение на този голям участък от близо 2 км във вътрешността на езерото, където гъските нощуват и активните им движения с крака не позволяват на водата да замръзне. Както и на северния бряг на Вая, където се влива тръбата от Пречиствателната станция с топла вода, и там също е сигурно и незамръзнало място с условия за хранене на водолюбивите птици.
На 30-31 януари са международните дати за преброяване на зимуващите гъски и тогава бургаските експерти ще имат възможност да преброят птиците отново, но се надяват на по-добри метеорологични условия от днешните.