Производителите на храни в страната вдигнаха цените им. През април предприятията за производство на храни са продавали стоките си на цени с 4,8% по-високи спрямо същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. Храните са износ са поскъпнали още повече - с 12,8%.

При лекарствата ситуацията е различна. Производителите на лекарства намаляват цените на стоката си за износ, а лекарствата за продажба в страната поскъпват. През април цените на производителите на лекарства за износ са били с 1,4% по-евтини спрямо същия месец на миналата година. Същевременно лекарствата за вътрешния пазар са поскъпнали с 1,6%.

За разлика от лекарствата, при производството на дрехи цените на предприятията са променени в полза на българските потребители. Цените на производителите на дрехи за вътрешния пазар са намалели с 2,2% на годишна база, а дрехите за износ са поскъпнали с 1,2%.

Най-много спрямо април миналата година са поскъпнали металите - с 36% на тези за вътрешния пазар, и с 30% на тези за износ. Поскъпването на металите показва възстановяване на икономиката по целия свят.