Депутатите от НФСБ, част от групата на Обединените патриоти, внесоха в деловодството на парламента промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на депутатските заплати.

От пресцентъра на НФСБ съобщават, че тяхното предложение е при неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител да се прави удръжка в размер на месечното му възнаграждение и Народното събрание да не поема допълнителните му разходи.

Според сега действащите разпоредби при неоправдано отсъствие на депутата се удържат две трети от месечното му възнаграждение.


НФСБ искат още, ако народен представител участва в по-малко от половината гласувания в едно пленарно заседание, да му се удържа една втора от дневното възнаграждение.