Община Поморие, съвместно със СК „Атлет 2004”- Поморие, организира „Шосеен пробег – Поморие” – състезание за деца и юноши

Н А Р Е Д Б А

за провеждането на Шосеен пробег – Поморие – 24.09.2022 г.

І. Цел и задачи:

Да се популяризира спорта лека атлетика в града и региона.

ІІ. Организатор:

Община Поморие и СК „Атлет 2004” – Поморие

ІІІ. Дата, място, програма на състезанието, дължина на дистанциите по възрастови групи, участие:

  1. Дата на състезанието: 24.09.2022 г.
  2. Място на състезанието:

2.1. гр. Поморие, Площад „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Княз Борис I“ №51, кв. Стария град

2.2. „Старт/Финал”: Началото на пешеходна зона – център

  1. Програма на състезанието:

9:30 ч. – Откриване

9:45 ч. – Старт момичета /родени 2010-2011г/

10:00 ч. – Старт момчета /родени 2010-2011г/

10:15 ч. – Старт юноши под 16г. /2007-08-09/

10:30 ч. – Старт девойки под 16г./2007-08-09/

10:45 ч. – Старт юноши под 18г ./2005-06/

11:00 ч. – Старт девойки под 18г ./2005-06/

11:15 ч. – Старт юноши под 20г ./2003-04/

11:30 ч. – Старт девойки под 20г /2003-04/

12:00 ч. – Награждаване ( всички възрастови групи )

  1. Дължина на дистанциите по възрастови групи:

– Момичета /родени 2010-2011г/ – 400 м. /без картотека /;

– Момчета /родени 2010-2011г/ – 400 м. /без картотека/;

– Юноши под 16г. /2007-08-09/ – 800 м.;

– Девойки под 16г./2007-08-09/ – 800 м.;

– Юноши под 18г ./2005-06/ – 1200 м.;

– Девойки под 18г ./2005-06/ – 1200 м.;

– Юноши под 20г ./2003-04/ – 1200 м.;

– Девойки под 20г /2003-04/ – 1200 м.;

5. Правоучастие:

5.1. Картотекирани състезатели, представители на съответен спортен клуб ( с изключение на момичета и момчета, родени 2010-2011г. )

5.2. Състезатели, заявили участие в определения срок

6. Заявка за участие: Заявки за участие се приемат до 19.09.2022 г., на e–mail: alexm@mail.bg

* Допуска се заявка за участие само в една възрастова група.

* Момичета и момчета /родени 2010-2011г/, участващи на дисциплина 400 м. да носят документ за самоличност – копие на Акта за раждане.

ІV. Мерки за безопасност:

За гарантиране безопасността на участниците ще бъде осигурено присъствието на медицинскo лицe.

V. Класиране и награди

Класирането е индивидуално.

  1. Класиралите се на първите три места получават награди, както следва:

– Купа

– Медал

– Материални награди

  1. За класиралите се от 4-тодо 6-томясто (вкл.) са осигурени материални награди
  2. Оферта за настаняване на участниците, при желание

За резервация: 0888 866 174; office@zeus-hotel.com, Хотел „ЗЕВС”, гр. Поморие, ул. „Г.С.Раковски“ № 9.

– нощувка – 30 лв.;

– нощувка със закуска – 38 лв.

За допълнителна информация относно организацията:

Александър Андонов – СК „Атлет 2004”, тел: 0899541 536; e-mail: alexm@m