Променените критерии на БНБ за отпускане на кредит могат да бъдат обобщени в няколко направления. Те са за размера на обезщетението, по отношение на доходите и по отношение на срока на кредита. Това каза финансовият анализатор Десислава Николова от портала „Моите пари” в „Интервюто в Новините на NOVA”.
Банките са длъжни да прилагат тези правила, въпросът е какви съотношения ще определи БНБ. На всеки три месеца ще се следят отчетните данни, допълни Николова.

„Старайте се размерът на месечните задължения да не надвишава повече от 30%, максимум – 40% от размера на нетния разполагаем доход. Това е златно правило, не очаквайте, че банките ще мислят вместо вас”, каза Николова.

Тя припомни, че преди години БНБ беше наложило правилото при кредитиране да се отпускат не повече от 70% от обезпечението. Клиентът трябваше да самоучаства с тези 30% при взимане на кредит. Тогава това изискване не повлия на ипотечното кредитиране. Тези мерки бих ги определила като гарантиране качеството на кредитния банков портфейл. Не бих ги нарекла ограничаване, каза финансовият анализатор.