Министерство на образованието и науката публикува отговорите от втората задължителна матура по профилиращ предмет. На проведените днес изпити се явиха 46 000 зрелостници.

Отговорите по отделните предмети (.pdf):

Предприемачество

Философия

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Информатика

Информационни технологии

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

География и икономика

Биология и здравно образование

Английски език ниво В1.1

Английски език ниво В1

Английски език ниво В2

Немски език ниво В1.1

Немски език ниво В2

Френски език ниво В1.1

Френски език ниво В2

Руски език ниво В1.1

Руски език ниво В1

Руски език ниво В2

Италиански език ниво В1.1

Италиански език ниво В2

Испански език ниво В1.1

Испански език ниво В2

Български език и литература