Общинският съвет даде своя принос за изграждането на ново училище в Крайморие, като гласува единодушно предложение на кмета Димитър Николов да бъде одобрено предварително съгласие за прехвърляне на заведение на ПК „Наркоп“, намиращо се на избрания терен за строителството, и обезщетяване на потребителската кооперация с право на строеж върху общински имот.

Тези съветници, които бяха в предишния Общински съвет си спомнят, че Общината започна процедура по изготвяне на ПУП и строителство на сграда в терена, който е определен по Общ устройствен план за училище. Този терен се намира в съседство, но той е собственост на държавата чрез едно търговско дружество на Министерството на образованието. Започнахме преди година и половина серия от административни преписки и срещи и в министерството, и в Областна управа, и в Община Бургас, но така или иначе това търговско дружество, което оперира лагерите, не намери подходящата форма, по която да прехвърли имота на Община Бургас, за да започнем строителството на училище. Ние предложихме всичко – замяна, покупка, отстъпено право на строеж, включително и наем на терена, но сложните правни ограничения на това търговско дружество възпрепятстваха. Ние бяхме принудени да търсим това нестандартно решение. Ако не беше съдействието на потребителската кооперация, ние нямаше да сме в готовност да изграждаме нова сграда, а щяхме да влезем в сложна процедура по отчуждаване няколко години на други частни терени, включително и на този. Навремето, както са се събирали по-богатите хора и са отделяли от своите имоти за да се изграждат църкви, училища, читалища, сега по някакъв начин, малко романтично, но в известен смисъл се връща това желание. Ако не беше сградата на училището, никой нямаше да ни съдейства, защото става въпрос за други търговски и инвестиционни намерения. Нека да го отчетем. Не вземем ли това решение, ще влезем в една спирала на правни невъзможности, за да започнем да изграждаме училище. Нямаме друг такъв подходящ терен. За съжаление, теренът, който е предвиден преди 20-30 години за училище, е държавен и ние не можем да го придобием. Ако някои от вас станат народни представители, може да ни съдействат в този казус“, каза кметът Димитър Николов.

Мотивите на Община Бургас да строи ново училище са, че Крайморие е квартал на Бургас от 1987 г., който през последните години се превърна в атрактивен и бързо развиващ се район, предвид близостта си до града и природните си дадености. В квартала няма изградено и функциониращо училище, като в близост няма и други съществуващи учебни заведения, а това безспорно създава транспортни и времеви неудобства както за родителите, така и за учениците.

Към настоящия момент над 80 деца от квартала от първи до седми клас се налага да посещават учебни заведения предимно в ЦГЧ на гр. Бургас, предвид че квартала е прилежащ район и най-близко разположените учебни заведения са именно в ЦГЧ, което допълнително задълбочава проблемите, свързани с недостига на свободни места в училищата в тази част на града. От своя страна училищата в ЦГЧ са вече с преизпълнен капацитет, а се налага и необходимост от разкриване на допълнителни паралелки. Разкриването на ново училище в район с липсваща образователна инфраструктура ще създаде подходящи условия за обучение на децата от кв. Крайморие, ще облекчи натоварения капацитет на училищата в ЦГЧ и едновременно ще допринесе за избягване на съществуващото неудобство за учениците и родителите, свързани с транспорта от и до учебните заведения.