Сканирай и подкрепи надрегионалната концепция с водещ партньор Община Бургас, която успешно премина етапа на оценка на административно съответствие и допустимост по Приоритет "Интегрирано териториално развитие на регионите". Дайте своя глас за реализацията на тази амбициозна проектна идея.
КИТИ BG16FFPR003-2.001-0042 „История, съвременност и бъдеще в хармония. Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“ включва инвестиции в изграждане на съвременна научно-образователна инфраструктура чрез изграждане на иновативен, високотехнологичен, академичен център с международен кампусен комплекс на територията на Община Бургас. Позиционирането на център за иновации и научноизследователска дейност ще превърне Югоизточния регион за планиране в иновативна долина, развиваща ИКТ индустрията, синята и кръгова икономика и климатичен мениджмънт и ще има силен акцент върху икономическото развитие и устойчивост. Изграждането на международен архео-екологичен комплекс на територията на парк Минерални бани, Бургас, в близост до най-значимия археологически обект на територията на общината - античният и средновековен град Акве Калиде цели споделяне на ресурсите с научноизследователска цел, подобряване на начините за изучаване на историята и културата чрез експериментална археология и високотехнологични средства, постигане на кросдисциплинарност на изследванията и разработките, както и повишаване на капацитета на предлаганите креативни и рекреативни услуги в полза на посетителя.

Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0042 „История, съвременност и бъдеще в хармония. Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.“:
https://docs.google.com/presentation/d/1OE5NC5wnz2OJ2pQqG_UU0hPdkV8N1Q6FaNMO93di3UI/edit?usp=sharing