Шосето от Бургас до кв. „Сарафово“ е част от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, съобщават от Общината. Значителните ремонти там се осъществяват от АПИ, с тяхно финансиране. По силата на междуинституционално споразумение Община Бургас само по спешност прави кръпки на пътя, възстановява сигнализация и маркировка.

За пореден път хората от квартала отправиха оплаквания за състоянието на пътя. Затова Община Бургас още веднъж се обръща към АПИ с призив за осигуряване на средства за цялостен ремонт.

Трафикът по този път е интензивен, особено през лятото. С изграждането на Северния обход той пое още по-голямо натоварване. Така че основният ремонт на пътя е резонен и очакван от бургазлии, а и от гостите на града.