След Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле вече е готова четвъртата лодкостоянка, която се намира в местността Ъгъла до солниците в Бургас, обяви кметът Димитър Николов.

Тя е ще е сезонна и е предназначена за малки рибарски лодки. Капацитетът е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м.

Лодкостоянката е оборудвана с вертикален кей на две нива. Предвидено е и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и за съхранение, за извършване на ремонтни дейности с авторемаркета.

В зоните за швартоване на лодките има изградени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите.

Направено е укрепване на бреговата ивица, изграден е вълнолом, който, освен вълните, ще спира теченията и навлизането на наноси в съоръжението.

Лодкостоянката в местността Ъгъла ще започне да работи в началото на май.

Проектът на Община Бургас е финансиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., подкрепена от ЕФМДР, процедура „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“.