Учениците на още две бургаски училища – АЕГ „Гео Милев“ и СУ „Константин Петканов“, ще се радват на нови спортни площадки в дворовете си, съобщи кметът Димитър Николов. Това ще бъде възможно, след като и двата проекта на Община Бургас бяха одобрени по Програмата за изграждане на нови и ремонт на съществуващи училищни площадки към Министерството на образованието и науката.

В момента асфалтовата настилка в дворовете на тези бургаски училища не отговаря на съвременните изисквания за провеждане на часове по физкултура и спортни занимания. Дейностите включват отстраняване на износения асфалт, полагане на основи и на специализирана спортна настилка, разчертаване, доставка и монтаж на оборудване за спортните площадки.

На мястото на остарялата спортна инфраструктура в дворното пространство на АЕГ „Гео Милев“ ще бъде изградена нова комбинирана спортна площадка, която ще включва две игрища за волейбол с общ размер 26 м. на 32 м., писта за бягане на дълги разстояния и спринт с 3 коридора с дължина 60 м. и широчина 5 м., ударопоглъщаща настилка и маркировка. Общият размер на предвидената за изграждане спортна площадка ще бъде 1310 кв. м.

В двора на СУ „Константин Петканов“ е предвидена за изграждане спортна площадка с размер 800 кв. м., а дейностите включват ремонт на комбинирано игрище за футбол и хандбал. Там ще бъде положена нова настилка, тип „изкуствена трева“, а площадката ще бъде оборудвана с комплект футболни врати, мрежа и ъглови флагчета, които ще предоставят възможност за реализиране и на двата спорта.

Изграждането на новите площадки в двете бургаски училища ще осигури качествени и съвременни терени, които ще бъдат използвани от над 1500 ученици за провеждане на занимания на открито в часовете по спорт и в свободното си време.