„Във връзка с постъпилите сигнали относно състоянието на откоса със заповед на областния управител е назначена междуведомствена комисия за изясняване на причините за възникналите пукнатини и пропадания в поземления имот. Препоръката на експертите за трайно решаване на проблема с ерозионните и абразионни процеси в имота е да се предприемат мерки за отвеждане на повърхностните води, постъпващи от платото към морето.

Областният управител Стойко Танков е информирал още през месец май с писмено уведомление Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, след което в допълнение ще бъдат и заявени необходимите средства за проектиране и строителство за стабилизиране на проблемния участък и отводняване на съседната територия“. Това съобщиха от Областна администрация в Бургас, след като вчера стана ясно, че най-романтичната част, достъпна за пешеходци и велосипедисти край морето между солниците и квартал Сарафово в Бургас пропада. Кметът Димитър Николов алармира, че този район скоростно се срива към морето и че очаква държавните институции да вземат мерки.

Днес от Областна управа обявиха, че за овладяване на засягащите територията свлачищни процеси е реализиран обект „Укрепване на свлачище кв. Сарафово”, гр. Бургас, финансиран със средства от държавния бюджет с възложител областен управител на област Бургас и МРРБ. Обектът е въведен поетапно в експлоатация и са издадени разрешения за ползване съответно през 2001 г., 2020 г. и 2021 г. при спазване на всички законоустановени норми и правила.

При изпълнението на строителните дейности в ПИ с идентификатор 07079.20.479, който е държавна собственост, е реализизран временен технологичен път (обект на срутването), обслужващ доставката на материали и преминаването на строителна техника. За ползване на пътния достъп извън обхвата на инвестиционния проект е изпълнена временна скална защита на откоса. След приключване на обекта временният път е използван като връзка (пешеходна и велосипедна) между солниците на гр. Бургас и кв. Сарафово. В имота са положени асфалтова настилка и осветление от община Бургас без необходимото разрешение за строеж и без учредени вещни права в полза на общината.

Към настоящия момент до трайното укрепване и отводняване на имота е необходимо да се забрани движението по него, обявиха от администрацията на областния управител.

Припомняме, че зам. кметът Чанка Коралска каза, че районът е обезопасен, така че да бъде спрян достъпът на хора с предупредителни знаци и ленти.