Община Бургас ще засили проверките за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Мярката се прави с цел да се ограничи замърсяването на града и осигуряването на добри условия за туристическия сезон.

Екоинспекторите от администрацията ще следят за изхвърляне на отпадъци извън площадките за събиране на смет и контейнерите.

Разпилените отпадъци допълнително създават проблем за изпълнението на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, като ангажират допълнително техника и работни екипи за почистване на градските зони. От друга страна това генерира допълнително разходи за извършване на тези дейности.

Припомняме, че ровенето в контейнерите за смет, изваждането на отпадъци от тях, както и нерегламентираното им изхвърляне извън предназначените за целта съдове и места, е нарушение и се наказва с глоба до 5000 лв.

Община Бургас, съвместно с „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“ ЕООД, предоставя на гражданите безплатна услуга за извозване на отпадъци, останали след ремонт и строителни дейности.

Ето какво е необходимо да направите, за да се освободите от отпадъците:

1. Да се подаде заявка за извозване на тел. 0893 337 909 всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа. Извозването се осъществява от понеделник до петък /включително/ от 07.30 до 16.00 часа.

2. Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували, като количеството на отпадъка не трябва да надвишава 3 куб. м.

3. Отпадъците се изнасят на място с осигурен достъп за специализирания автомобил не по-рано от деня за извозване.

За живущите в кварталите извозването се осъществява два пъти месечно.

Услугата се предоставя безплатно веднъж годишно за всеки жилищен имот.