Хирургът проф. д-р Валентин Василев е избран за декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Професорът, който е началник на Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ – Бургас, от години преподава на студентите в бургаския държавен университет.

Във Факултета по обществено здраве и здравни грижи се подготвят кадри за едни от най-търсените в момента професии– медицински специалисти в четири бакалавърски и две магистърски специалности. Предлагат се и три квалификационни курса – за парамедици, за оператори на хипербарни камери и по здравен мениджмънт.

Междувременно Община Бургас стартира нова стажантска програма в сферата на детското и училищно здравеопазване в партньорство с двата ресорни факултета в университета.

Програмата е насочена изцяло към студентите по медицина и здравни грижи от специалностите – „Лекар“, „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“. Студентите ще изпълняват своите задължения под ръководството на медицински специалисти.