Цветя, калинки, пчелички, птици шестват в центъра на Бургас днес в най-пъстрото дефиле. Те се включиха в карнавалното шествие, което преминава в момента от сградата на Община Бургас до откритата сцена Охлюва в Морската градина. Мал(угани от много детски градини с много емоции участват в парада.

Проявата е организирана от Българска Фондация Биоразнообразие, Община Бургас и РИОСВ Бургас по случай Деня на Натура 2000 и 30 години Програма LIFE на ЕС.

Децата дефилират с костюми на растения, животни и дори екосистеми, срещащи се в България, има участници и с костюми от рециклирани материали.

България е една от най-богатите на биоразнообразие държави в Европа. В страната ни се срещат 4200 вида растения, около 100 вида бозайници, над 420 вида птици, 36 вида влечуги, 25 вида земноводни и над 30 000 вида безгръбначни. Затова организаторите приканиха младите участници и тези, които им помагат в приготовленията – учители, родители, баби и дядовци, да отделят малко време, за да изберат интересен български вид и с костюма да го представят на останалите гости и участници.