Украинци, предимно майки с деца, проявиха огромен интерес към провеждащата се днес в Дома на нефтохимика, ориентирана към сферата на туризма. Там хората, търсещи работа, могат да видят предлаганите свободни места в областта на хотелиерството и ресторантьорството. 16 фирми участват в борсата. Още в първия час напливът беше основно от украински граждани, намерили убежище от войната в Бургас и в региона.

„Някои от тях са на квартири, други са в хотелите, от които им казаха, че са до края на май и сега хората се ориентират, като търсят работа. Някои са квалифицирани, с висше образование, записали сме контакти. До този момент повечето са жени с деца.“, каза участник в борсата.

„Работодателите проявяват желание да ги наемат. Украинците им са познати като работници, като качества. Има квалифицирани. Това са хора с най-различни професии – готвачи, сервитьори, това, което са работили в родината си. В туризма има много позиции, които не изискват квалификация – миячи, чистачи на плажове, на басейни и други.“, каза Живко Янакиев – директор на ДБТ-Бургас.

Живко Янакиев