Община Бургас представи свои проекти по време на форум, посветен на възможностите за изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници от бизнеса, домакинствата и местните власти.

В срещата участваха зам.-кметът Весна Балтина, експерти от Община Бургас, народният представител Жечо Станков. В дискусията се включиха представители на бизнеса, сдружения на собствениците от многофамилни жилищни сгради и домоуправители. Онлайн презентации на тема „Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници“ направиха експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката.

Разяснени бяха изискванията към фирмите и бизнеса по програмите за енергийно обновяване на жилищния, обществения и нежилищния сграден фонд, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (https://www.namrb.org/reziume-na-plana-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-republika-balgariia-versiia-1-5-ot-m-april-2022-g ) и ОПРР 2021-2027.

ComAct е един от проектите, по които работи Община Бургас. Неговата цел е да анализира проблемите с прилагането на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради чрез въвличане и изследване на нагласите на сдруженията на собствениците. В рамките на проекта ще се изследват и представят финансови инструменти и технически решения, които осигуряват най-благоприятното съотношение разходи-ползи за енергийно ефективни подобрения в многофамилни жилищни сгради. Също така ще се представят ползите от осигуряване на допълнителни собствени средства от страна на сдруженията за надграждане на мерките предвидени по националните програми за внедряване на енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради за постигане на по-висок енергиен клас.

В рамките на проекта ComAct Община Бургас създава енергиен офис, чрез който да предоставя актуална информация на граждани и фирми за отворени програми, свързани с енергийна ефективност и разяснения за кандидатстване. Запитванията може да се изпращат на e-mail energyoffice@burgas.bg, като на по- късен етап ще бъде отворен и физически офис за посещение.

Община Бургас представи и проекта SOLAR CITIES, по който е и водещ партньор в неговото реализиране. Основната цел на проекта е да насърчи процеса по изпълнение на проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници. Един от партньорите по този проект е Българската соларна асоциация. Оттам представиха възможностите за изграждане на фотоволтаични централи и стъпките за осъществяване на проекти от този тип.