Начално базово училище „Михаил Лъкатник” в Бургас посрещна 152 деца, които днес влязоха за първи път в класната стая. Учебната година беше открита с вълнуващо тържество в двора на школото, на което присъстваха кметът Димитър Николов и зам.-кметът Йорданка Ананиева.

Децата с вълнение поздравяваха своите учители, които по традиция бяха обсипани с много цветя. Учениците бяха посрещнати с настроение, песни и стихотворения.


Стартът на учебната година беше даден с първия звънец, който удари опитният учител Владимир Спасов.


Ето какво пожела кметът Димитър Николов на учениците, учителите и родителите.

„Уважаеми преподаватели, скъпи родители, прекрасни деца!

Убеден съм, че тази сутрин с огромно нетърпение сте станали много рано, запътвайки се към любимото училище.

15-и септември е най-светлият прекрасен ден за всички наши съграждани, защото е ден на вдъхновение, трепет и много радост.

Аз съм тук със зам.-кмета по образование Йорданка Ананиева конкретно да подкрепя Начално базово училище „Михаил Лъкатник” за неговата активност във всички съвместни с Община Бургас проекти, които стартират през последните години.

Специално искам да благодаря на всички родители, които активно се борят и настояват за реконструкция и развитие на материалната база. Вашето партньорство с преподавателския състав е показателно и ние го даваме за пример пред останалите училища. Убеден съм, че и тази година ще намерим достатъчно средства да продължи програмата по обновяване на дворното пространство и спортните площадки на Начално базово училище.

Скъпи деца, желая Ви много радост, много любознателност, много интерес в усвояване на трудния път на познанието. Път, в който накрая ще разберете колко много сте пораснали и научили. Надявам се да бъдете достатъчно подготвени за предизвикателствата на живота и да следвате вашите мечти.

Уважаеми родители, продължавайте със същия устрем да подкрепяте, напътствайте и заставайте до вашите деца в трудните моменти в този процес на усвояване на знанието. Убеден съм, че бургаските деца и нашите деца заслужават наистина тази подкрепа.

Скъпи преподаватели, благодаря за вашия професионализъм, настойчивост и себеотрицание, въпреки трудностите. Вие разивиате и обучавате нашите деца, правите ги много по-подготвени за трудните мигове в живота запред. Успешна учебна година!”