Община Айтос обяви днешния 14-ти септември за Ден на траур в памет на двете дечица и баща им, които снощи загинаха при автомелето с тир, превозващ зърно.

"О Б Я В Я В А М 14.09. 2021 г./вторник/ за Ден на траур на територията на Община Айтос в памет на Нури Джелил Хюсеин, Джелил Нури Джелил и Айфер Нури Джелил.

2. Националният флаг на всички общински сгради да бъде свален на половина.

3. Забранявам провеждането на всички публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Айтос, директори на детски градини и училища, началници на учреждения, институции и дружества, както и на собствениците на управители на търговски обекти чрез публикуване на официалния сайт на община Айтос.", се казва в издадената заповед от кмета Васил Едрев.

От семейството оцеля майката Фатме. Сред пострадалите е и 17-годишно момче – Октай, което е било в района. В памет на жертвите Нури Джелил Хюсеин, Джелил Нури Джелил и Айфер Нури Джелил националният флаг на всички общински сгради да бъде свален на половина.Забранява се провеждането на всички публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.