Поетесата Роза Боянова е новият председател на Бургаска писателска общност (БПО). Новото ръководство бе избрано по време на Отчетно-изборното събрание на организацията, проведено на 8 септември 2021 година в Дома на писателя в Бургас. Боянова бе председател на сдружението и през 2015-2018 година. Тя бе номинирана за ръководния пост отново заради високия си авторитет и принос към дейността на писателската общност. След проведеното явно гласуване съставът на 7-членния Управителен съвет е следният: Роза Боянова – председател, Наталия Недялкова – зам.-председател, Николай Фенерски – секретар, и членове: Добрина Топалова, Лилия Христова, Слави Томов и Георги Йочев.

В Контролния съвет влизат Росен Друмев (председател), Константин Корадов и Николай Нанков.

Председател на Творческия съвет е Милка Иванова, в него са още Мина Кръстева и Теменуга Захариева.

За председател на Етичната комисия е избрана Атанасия Петрова, а за членове Живка Иванова и Стефан Апостолов.