“Местна инициативна група Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ на 17 и 18 септември 2021 г., във фоайето на НЧ “Просвета 1888”.

Целта на събитието е да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители и бизнес на територията на община Поморие, дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, местните продукти и традиции.

Официално откриване ще е на 17 септември от 12:30 часа в читалището, където ще бъде и изложението на местни производители. След информационния панел, включващ представяне дейността на „МИГ Поморие“, от 13:30 ч. е подготвена музикална програма с участието на клубове по народни и спортни танци от гр. Поморие.

Изложението на местни производители ще продължи до 18 септември, когато ще се проведе и футболен турнир за деца в СУ “Иван Вазов” гр. Поморие.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Заповядайте!

ПРОГРАМА
за провеждане на „Годишно информационно събитие – Празник на МИГ“

17.09.2021 – 18.09.2021 г., гр. Поморие

17.09.2021 г.

11:00 – 15:00 ч.

Изложение на местни производители, вкл. демонстрация/дегустация от територията на община Поморие

/Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие/

12:30 – 12:45 ч.

Официално откриване и приветствие от кмета на Община Поморие

г-н Иван Алексиев

/Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие/

12:45 – 13:15 ч.

Информационен панел, включващ: представяне на СВОМР и изпълнението й, във връзка със специфични за територията теми, свързани с приоритетите на СВОМР – развитие на туризъм, икономика, земеделие и др.

13:15 – 13:30 ч.

Кафе-пауза

13:30 – 14:30 ч.

Музикална програма с участието на клубове по народни и спортни танци и др. от гр. Поморие

/Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие/

18.09.2021 г.

10:00 – 15:00 ч.

Изложение на местни производители, вкл. демонстрация/дегустация от територията на община Поморие

/Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие/

10:30 – 12:00 ч.

Провеждане на футболен турнир за деца

/СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие/

12:00 – 13:00 ч.

Приветствие и награждаване на участниците, раздаване на сертификати

/СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие/

15:00 –

Официално закриване на събитието

Публикувано от Христина Иванова