Национално сдружение „Младежки Глас“ организира заключителна конференция – дискусионен форум за представяне на извършените дейности по проект "Стъпка напред ЗА здравето". Събитието е с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.
Достигнати хиляди младежи, над 21 865 преглеждания на клиповете за агресията в социалните мрежи и 77 ученици обучени в периода на кампанията. През предходните месеци бяха реализирани инициативите „С любов към здравето“ и младежкия фестивал „Следвай ритъма 2021“.

„С подкрепата на проекта постигнахме информираност за здравословния начин на живот, консултиране на ученици по време на тренингите, обучение по посока владеене на негативните емоции /арт – техники за овладяване на гнева, мотивация към спортни дейности и здравословно хранене/, формиране на социални умения, хранителната пирамида за тийнейджъри и здравословни съвети за тази възраст” споделя Славина Тошева – специалист „Обучения” в проекта.

На официалното събитие присъстваха Станислава Калинова - секретар в Общински съвет по наркотични вещества; Мария Георгиева от превантивно информационен център към Общински съвет по наркотични вещества; Петя Чакърова – ст. експерт по превенции, дирекция “Социални дейности, здравеопазване и спорт” при Община Бургас; Десислава Тодорова - специалист Български младежки червен кръст в Секретариата на ОС на БЧК-Бургас; Николай Русев – директор на СУ “Христо Ботев” – Сунгурларе; Габриела Славова – началник отдел "Превенции и младежки политики" към Община Бургас; представители от дирекция "Социално подпомагане" - Бургас; представители от Център за превенция на насилието и престъпността; от младежка бизнес академия; обществени деятели и младежки лидери.
Целите на конференцията бяха свързани с представянето на инструментите, които са използвани за достигане на целевата група и нейната мотивация за участие в проведените дейности.

На събитието беше представен и изработения наръчник за здравословен начин на живот. Линк за безплатно изтегляне на дигитална версия: www.mg2007.bg/download/

Проектът “Стъпка напред ЗА здравето” е по Национална програма за изпълнение на младежките дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021 г., Направление 3, финансиран от Министерство на младежта и спорта. Договор №25-00-29/22.03.2021г. , НПИМД-Н3-Т4-001/2021.