Както БургасИНФО вече съобщи Окръжен съд – Бургас потвърди определението на Районния съд и взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Деян Дичев. Производството бе образувано по жалба на обвиняемият и неговият защитник.

Обвиняемият е заявил пред съдебния състав, че е оказал помощ и ще продължи да съдейства на разследването. В последната си дума той е помолил мярката му за неотклонение да бъде изменена в „Домашен арест“ по постоянния му адрес, където да се грижи за дъщеря си.

Деян Дичев е привлечен в качеството на обвиняем за осъществено по отношение на Станимир Рагевски лично укривателство, извършено в периода от 4-ти до 11-и август в Бургас. Той е оказал помощ в укриване и изхвърляне на разчлененото тяло на Юмер Мехмед, укриване в помещение в сградата на ДНА на огнестрелното оръжие, използвано за убийството на Юмер, с цел лицето Станимир Рагевски, извършил престъпление да избегне и спрямо него да бъде осуетено наказателно преследване за това престъпление ,

„Съдът, като изслуша становището на страните, разгледа събраните доказателства и съобрази закона, обосновава извод, че обвиняемият действително е възможно да е осъществил престъплението, за което е привлечен да отговаря.

Въззивната инстанция се съгласи с извода на първата, че от доказателствата не се установява наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие. Той разполага с постоянен и настоящ адрес, известни на органите на досъдебното производство, където може де бъде намиран и до момента действително винаги се е отзовавал, когато е бил призоваван да се яви за нуждите на разследването.

Правилен е обаче изводът на Районния съд, че в случая е налице реална и непосредствена опасност обвиняемия да извърши друго престъпление, ако не е задържан. Действително от справката за съдимост и справката за изтърпените от Деян Д. наказания „Лишаване от свобода“ се установява, че той е изтърпял ефективно последното наложено му наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години и три месеца на 21.04.2006 г. и след тази дата липсват влезли в сила спрямо него осъдителни присъди за престъпление, както и наложени други наказания „Лишаване от свобода“. Той следва да се счита за неосъждан. Според Бургаският окръжен съд обаче реабилитацията заличава единствено осъждането и свързаните с него последици, но не и факта на извършените преди това престъпления. В този смисъл настоящият съд намери, че обвиняемият е личност със сравнително висока степен на криминализация, което е пряко свързано с оценката за личната му опасност. На следващо място съдът констатира, че Деян Д. действително е оказал съдействие на органите на разследването по досъдебното производство с предмет убийството на Ю. М. Предвид установеният факт, че средството на престъплението по чл. 115, както и лични вещи на убития и извършителя изглежда са били укрити в помещения, стопанисвани от настоящия обвиняем, или до които той има достъп, по мнението на Окръжен съд - Бургас възниква разумното съмнение, че е възможно обвиняемия да е укрил и други вещи свързани с престъплението по чл. 115 НК, които, ако не лично, то чрез други лица би могъл впоследствие на скрие или унищожи. Тъкмо в това се изразява и следващата от доказателствата реална и непосредствена опасност Деян Д. да извърши друго престъпление, включително такова срещу правосъдието, и това е възможно дори в условията на следващата по тежест мярка за неотклонение „Домашен арест“. По тези съображения съдът се присъедини към извода на първата инстанция, че единствено мярка за неотклонение "Задържане под стража" би гарантирала в пълна степен постигането на всички цели на мерките за неотклонение“, заявяват от съда.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.