Как ще се развива Бургас до 2027 година? Отговор на този въпрос можеха да чуят всички, присъствали или регистрирали се да гледат онлайн общественото обсъждане на Плана за интегрирано развитие на общината, което се проведе тази вечер в НХК. Стратегическият документ е изготвен на базата на над 3400 анкети, като най-активни са били бургазлии, живеещи в централна градска част.

Обсъждането бе водено от Весна Балтина, заместник-кмет по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата. Самият план бе представен от доц. д-р Стелиян Димитров, управител на фирмата, разработила документа. Финансовата рамка на плана е 715 милиона лева, по-голямата част от които са европейско финансиране. С над 50 предложения са се включили бургазлии, както и представители на бизнеса.

Планът има три основни стълба - образование, икономическо развитие и здравеопазване. В здравеопазването е включена лаборатория по генетика и биотехнологии и мерки за привличане на нови кадри, както и създаването на детска болница. Голямо внимание е отредено на образованието и развитието на нови кадри. Значителни средства се предвиждат и за екология.

Бургас трябва да се развива според новостите

„Идеята е планът да бъде адаптиран към променящата се среда. Например предвиждаме зелени офиси, които да се използват от дигиталните номади. Тези офиси ще са разположени до плажове, паркове или обществени пространства и от тях дигиталните номади ще могат както да работят, така и да си почиват. Значителни средства са отделени и за екология", заявиха от Общината.

„Бургас не е обикновен регионален център, а опорен център от национално значение. Фокусът на този план е към хората на Бургас, към техните нужди и желания, към средата на живот и подобряване на здравеопазването, образованието и пр. Мерките в плана към момента са в индикативен характер, някои ще се случат, други не. Много е важно местната общност да ги припознае“, заяви доц. Стелиян Димитров.