Двама младши следователи встъпиха в длъжност в Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура-Бургас. Теодора Багрева и Теодора Алексиева спечелиха конкурс и бяха назначени от ВСС.

Двете дами са завършили юридическото си образование в град Бургас. Те успешно завършиха обучението си в Националния институт по правосъдие.

Теодора Багрева и Теодора Алексиева подписаха акта си за встъпване пред прокурор Петя Кралева-заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Бургас, която пожела успех в работата на новите колеги.