Областният управител проф. Мария Нейкова и председателят на район Тараклия, Република Молдова, Иван Палсар подписаха двустранно споразумение за сътрудничество между Областна администрация Бургас и Район Тараклия. Споразумението включва сътрудничество в областта на културата, туризма, образованието и търговските отношения. Това е първото сключено двустранно споразумение между Областна администрация Бургас и област в Република Молдова, както и първото, което проф. Мария Нейкова подписва като областен управител.

Подписването на споразумението за сътрудничество между Бургаска област и Тараклийски район затвърждава приятелските отношения и обмен между двата региона и продължава политиката на областния управител за разширяване на международното сътрудничество в икономически, културен и социален аспект.

Споразумението, което подписахме днес, е резултат от интензивни разговори, в които и двете области показаха желание за партньорство в търговско-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество“, каза областният управител проф. Нейкова.

Председателят на Тараклийски район Иван Палсар допълни, че днес се дава едно добро начало на бъдещо ползотворно сътрудничество и изрази надежда, че двустранното партньорство ще допринесе и за поддържане на българското самосъзнание и родолюбие в българското население там, тъй като Тараклийския район е център на българите, категоричен е той.

Двете страни се споразумяха да се работи активно по проекти, които ще привлекат допълнителни инвестиции като за целта ще се изработи план за реализиране на споразумението.

Другите области на сътрудничество включват изкуството, здравеопазването, спорта, екологията и рационалното използване на природните ресурси.