„Днес не отчитаме поредния успешно завършен проект, а резултатите от изключително важен проект за нашия град, тъй като става въпрос за една емблематична сграда, построена през 1912 г., като център за изява на детското творчество и талант. През годините на прехода сградата бе превърната в партиен офис и впоследствие затворена като опасна за ползване. Ние успяхме да възстановим първоначалния ѝ вид, но и да върнем нейния дух и предназначение, а именно – културен център и „Дом на изкуствата“ за нашите деца. Благодаря на екипа по проекта, на строителите, които положиха максимални усилия да върнат облика и автентичността на сградата, а също и на нашите партньори от град Инедже за успешното партньорство.“, каза кметът на Поморие Иван Алексиев на заключителната пресконференция по проекта за реконструкция на паметник на културата в културен център „Дом на изкуствата“ в Поморие, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България – Турция 2014-2020 г.“.

Проектът „Традиции – вчера, днес и утре“ се осъществи в партньорство между Община Поморие и Община Инедже, Турция. Чрез него, сградата на бившия Пионерски дом, която е културна ценност от местно значение, бе реконструирана, възстановен е автентичният ѝ вид и официално отвори врати като културен център и Дом на изкуствата към Общински детски комплекс – Поморие, заедно със съществуващата и основно ремонтираната танцова зала към нея. Партерът на сградата е обособен за изложбена зала, като в помещението бе запазен оригиналният таван тип „пруски свод”. Стаите на етажа са оформени като ателиета за изкуство – актьорско майсторство, рисуване, моделиране, пеене и др., а таванските помещения са за съхранение на костюми и материали.

Георги Петков, ръководител на проекта, представи по-подробна информация за извършените дейности по съвместния проект, сред които и модернизирането на природната местност „Чамлак“ в Инедже, където бе открит нов парк с изградени пешеходни пътеки, велосипедни маршрути и нови туристически съоръжения.

Проектът “Традиции – вчера, днес и утре” се реализира по приоритетна ос 2: Устойчив туризъм, а основната цел е укрепване на трансгранично сътрудничество между исторически свързаните побратимени градове Поморие и Инедже в областта на туризма, чрез по-добро използване на природното, материално и нематериално културно наследство.