За периода от 08.30 ч. на 04.05.2021 г. до 12.00 ч. на 07.05.2021 г. участък от ул. „Княз Борис I” ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства в Поморие. Временната организация се въвежда съгласно Заповед на Кмета на Община Помориеза организиране на 6 май – празника на град Поморие.

Поради разполагането на преместваеми търговски обекти, от кръговото кръстовище на ул. „Княз Борис I” с ул. ”Манастирска” до кръстовището на ул. „Княз Борис I” с ул. ”Г. Кондолов” и ул.”П. Волов”, движението на МПС ще бъде спряно и преминаването ще се осъществява по заобиколни маршрути.