„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас уведомява своите клиенти, че вече предлага услуга за безплатно дистанционно отчитане. Към месец април 2021 г. разполагаме със софтуер и хардуер за дистанционно отчитане на следните водомери:
DIEHL с радиомодул
KAMSTRUP с вграден радиомодул
AXIOMA с вграден радиомодул
ZENNER с радиомодул
БЕЛАСИЦА с радиомодул
POWOGAZ с радиомодул
BMETERS с радиомодул

Списъка с посочените водомери може да се увеличава, уточниха от водопреносното дружество. Необходимо е да се уточни, че монтирането на водомер с импулсни изводи за дистанционно отчитане, не е достатъчно условие за използването му. Задължително е:
1. Водомерът да е снабден с т.нар. радиомодул за дистанционно отчитане
2. Радиомодулът да е програмиран /от вносителя или производителя/ за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. В противен случай, софтуерът с който разполага Дружеството, няма да може да „чете“ и да извлича данните от водомера.


За повече информация може да се свържете с представител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД на телефон 056 850552