Кметът на община Средец инж. Иван Жабов и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков подписаха договор за безвъзмездно финансиране на проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ .

Проектът включва подмяна на общо 1068 бр. осветителни тела на територията на гр. Средец с енергийно ефективни LED лампи и въвеждане на система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа.

Реализирането на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми, свързани с ръста на енергийното потребление за уличното осветление в гр.Средец. Целта е да се намали енергийното потребление, чрез прилагането на енергийно ефективни мерки, при гарантирано покриване на европейските и национални норми за осветеност на уличната мрежа.

Предвидените инвестиции се очаква да се възвърнат само от реализирани енергийни спестявания за по-малко от пет години. Годишните намаления на емисиите на CO2 ще бъдат 521,96 т, годишните енергийни спестявания – 442339,95 кWh/г., а годишните парични спестявания – 73676,36 лв.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с норвежка организация – Veilyskompetanse AS, която ще подпомага и подкрепя Община Средец с експертиза и добри практики.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.