„Това е поредната емблематична сграда в гр. Поморие, която беше забравена в годините и на която вдъхнахме изцяло нов живот. Някои от помещенията безвъзмездно се предоставят на клубовете за спорт, но в по-голямата си част това е административна сграда, в която се помещават ОП „Социално обслужване“, Агенцията за социално подпомагане, Бюро по труда и в най-скоро време ще се настанят и офисите на НОИ. Това я прави многофункционална административна сграда, събираща всички социални услуги на едно място“ – каза кметът Иван Алексиев по време на церемонията по откриване на сградата на бившия Медицински пансионат, обновена по проект „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие”, реализиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Официално лентата прерязаха кметът Иван Алексиев, зам.-кметът Янчо Илиев и директорът на ОП „Социално обслужване“ Илко Илчев.

С реализирането на проекта се постигна потребление на електроенергия в сградата близко до нулево, чрез използването на собствен възобновяем източник-фотоволтаична инсталация. Старата дървена, метална и алуминиева дограма е подменена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет. Външните стени и покрива са топлинно изолирани. Въведено е енергоспестяващо осветление.

Реновираната сграда е достъпна и за хората с увреждания – изградени са две рампи и една платформа.

Всички тези дейности осигуряват по-добро качество на въздуха, условия за живот и работа, както и удължават жизнения цикъл на сградата.