Започват дейности по реконструкция на сградата на бившия Пионерски дом, която е културна ценност от местно значение, възстановяване на автентичния ѝ вид и превръщането ѝ, заедно със съществуващата танцова зала към Центъра за работа с деца, в нов културен център и Дом на изкуствата. Партерът на сградата ще се обособи като Арт-клуб с изложбени площи. Стаите на етажа ще се оформят като ателиета за актьорско майсторство, рисуване, моделиране и пеене. Танцовата зала и сервизните помещения също ще бъдат основно ремонтирани, а сградата – изцяло санирана.

Днес се състоя стартираща пресконференция по проекта за реконструкция на паметник на културата в културен център „Дом на изкуствата“ в Поморие, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България - Турция 2014-2020 г.“.

Проектът „Традиции – вчера, днес и утре“ се осъществява в партньорство между Община Поморие и Община Инедже, Турция.

Тази емблематична за нашия град сграда заслужава да си върне стария блясък и старите функции, а именно – Център за изява на детското творчество и талант. Благодаря за партньорството от страна на кмета на гр. Инедже, за да се случи това.“ каза кметът Иван Алексиев по време на събитието.

Гости на срещата бяха кметът на град Инедже Сахабетин Вардар, както и екипът на проекта от турска страна. Инедже е родното място на поколения тракийски българи, които през 1913 година са били изселени от родното си място и чиито потомци днес живеят в Поморие. Кметът Вардар благодари за гостоприемството и доброто партньорство, чрез което ще бъде модернизирана природната местност „Чамлак“ в Инедже, чрез изграждане на пешеходни пътеки, велосипедни маршрути и нови туристически съоръжения.

Георги Петков, ръководител на проекта, представи дейностите, целите и очакваните резултати по съвместния проект.

На срещата присъстваха представители на фирмата изпълнител на строителните дейности и фирмата за строителен надзор.

Срокът за изпълнение на проекта е до 23.07.2021 г.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020.