Международният валутен фонд прогнозира, че реалният брутен вътрешен продукт на България ще нарасне с 4.4% през 2021 г. и през 2022 г. след спад от 3.8% за 2020 г. Оценката се съдържа в новия доклад ”Световна икономическа перспектива”, публикуван по повод пролетните срещи със Световната банка.

Фондът очаква инфлацията в България най-напред да забави темп до 1% тази година спрямо 1.2% миналата година, след което да се ускори до 2% догодина.

Безработицата ще се понижи от 5.2% през 2020 г. до 4.8% през 2021 г. и до 4.4% през 2022 г., сочат прогнозните данни на МВФ за българската икономика.

Фондът повиши и прогнозата си за световния икономически растеж.

Глобалната икономика, подкрепена от стабилния растеж в САЩ, ще се съживи с по-бърз темп от очаквания досега тази и идната година. МВФ вече очаква нарастване на световния БВП тази година с 6% (+0.5 пункта спрямо предварителната оценка от януари) и с 4.4 на сто през идната година (+0.2 пункта).

За САЩ, които обявиха редица планове за съживяване, прогнозите са за нарастване на икономиката съответно с 6.4 на сто (+1.3 пункта) и с 3.5 на сто (+1 пункт).

"Въпреки голямата несигурност около развитието на пандемията пред нас постепенно се очертават контурите на изхода от тази санитарна и икономическа криза", коментира главният икономист на МВФ Гита Гопинат.