Близо 380 000 са останали без работа за периода от февруари до декември през изминалата година. Това сочат данни на Националния статистически институт за ежеседмичното специализирано наблюдение на пазара на труда заради коронавируса.

235 000 души са успели да си намерят работа за същия период от време чрез бюрата по труда, посочват още данните.

През последната наблюдавана седмица - от 21 до 27 декември, новорегистрираните безработни са двойно повече от започналите работа, съответно 3400 и малко под 1700 души.

Най-много нови безработни се регистрират в областите Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и София. С по-малко новорегистрирани спрямо започналите работа са Габрово, Смолян и Силистра.