Повече от 50 местни фирми е консултирала само за седмица новооткритата приемна в подкрепа на бизнеса в Бизнес инкубатор - Бургас . От всички постъпили досега запитвания най-голям е интересът към мерките от Агенцията по заетостта - "Запази ме", продължението на мярката "60/40" и "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19".

По-голямата част от запитванията са по телефон и електронна поща. Експертите в приемната предоставят информация и оказват текуща помощ за попълване на документи към отворените за кандидатстване мерки и проекти.

От приемната коментираха, че се надяват скоро да бъдат обявени правилата за кандидатстване по предстоящата схема за подпомагане на бизнеса "Процент от оборота", тъй като към нея също има проявен интерес от представители на бургаските фирми.

Приемната на ул. "Княз Александър Батенберг" №28 е отворена всеки ден от 9:00 до 17:30 часа, включително събота и неделя, а екипът отговоря своевременно и изпраща необходимата информация в кратки срокове.

Създадена е организация за работа при спазване на въведените противоепидемични мерки. Освен на място, запитвания могат да се отправят на електронната поща incubatorbs@abv.bg - на тел. 0879 017 663 и 0879017664 - и на горещия телефон 0882 274 010.

Обявените до момента мерки в помощ на бизнеса се актуализират ежедневно и са достъпни в интернет страницата на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1538