Бланката, с която граждани могат да подават сигнали за корупция или конфликт на интереси на хора от висшите етажи на властта, вече е налична онлайн.

Тя е публикувана в раздел „Сигнали“ на страницата на новата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Сигналът трябва да съдържа трите имена на подателя, конкретни данни за нарушението, за което се сезира комисията, позоваване на документи или лица, които могат да потвърдят информацията, дата и подпис. Няма ограничения в източниците на информация, които могат да бъдат приложени в подкрепа на сигнала.

След като депутатите отхвърлиха предложението сигналите да са анонимни, те трябва да са задължително придружени с данните на подателя. В противен случай информацията изобщо няма да бъде проверявана.

От комисията уточняват, че когато изложените факти и данни не са от компетентността им, материалите ще се препращат по компетентност на съответните органи.