Военнослужещи от Сухопътните войски са възстановили общо 121 км от инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип (ИВС) по българо-турската държавна граница, в изпълнение на решения на Министерския съвет от октомври 2021 г. и септември 2022 г. Министърът на отбраната Димитър Стоянов запозна народните представители от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с възстановителните дейности по инженерното съоръжение по българо-турската държавна граница, изпълнени от военнослужещи от Сухопътните войски през 2021 г. и 2022 г.

„Ако това съоръжение беше надеждно, нямаше да се налага да се извършват тези ремонтни дейности. Това е изключителен обем от работа, който извършва Българската армия за възстановяване на целостта на преградното съоръжение“, заяви той.

В изпълнение на решение на Министерския съвет в периода октомври – декември 2021 г. инженерни формирования от състава на Сухопътните войски извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип (ИВС) по българо-турската държавна граница и прилежащия път.

В дейностите участваха около 50 военнослужещи и близо 20 специализирани машини. Задачите им бяха да възстановят целостта на проблемни участъци по съоръжението и прилежащия път, причинени от природни стихии и от човешка намеса, вследствие на увеличения миграционен натиск. В този период, със съдействието на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), военнослужещите извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности на 49 км от съоръжението, определени като критични.

Те ремонтираха около 365 оградни пана, подмениха 4 600 м спирала режеща тел, прочистиха над 27 000 квадратни метра растителност и над 40 водостока, възстановиха над 30 подпорни колони. Бяха положени и около 1 300 кубични метра инертен материал за възстановяване на проходимостта на отделни участъци от пътя с обща дължина 570 м. Военнослужещите изградиха и два нови водостока.

През октомври тази година военнослужещите от Сухопътните войски продължиха ремонтно-възстановителните дейности по инженерното съоръжение по българо-турската граница в районите на гранични полицейски управления Елхово, Средец, Малко Търново и Резово. В ремонтно-възстановителните дейности, които ще продължат до края на годината, участват около 30 военнослужещи и близо 10 пътни превозни средства и специализирана техника.

До този момент са възстановени 4080 м спирала режеща тел, ремонтирани са 496 оградни пана и 70 опорни колони. Почистени от растителност са 195 квадратни метра. Възстановеният участък от съоръжението е 72 км.

Необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар и оборудване се осигуряват от Главна дирекция „Гранична полиция“, в рамките на осигурените финансови средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.