435 хил. лева, които в момента са като остатък, се цели да бъдат пренасочени към перото за сметоизвозване. Нали точно това е перото, което се управлява от частна фирма?! Какъв е смисълът да бъдат прехвърлени средства там?! Аз очаквам, че тези пари ще бъдат прекарани през тази фирма. Затова моето предложение е те да бъдат върнати на царевските данъкоплатци. Това заяви на последната сесия на Общинския съвет представителят на опозицията Емил Пейчев в дебата за предложеното от кмета Георги Лапчев изменение на план-сметката за дейност „ Чистота“, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на територията на община Царево за 2021 г.

„Още, когато в края на 2019 година вие увеличихте промилите на такса „смет“ , ние бяхме против. Тогава основанието ни беше, че таксата за отчисленията от 57 лева става на 95 лева. Към днешна дата таи такса все още не е такава. За 2020 тя е била 69 лева. Именно поради тази причина ние входирахме докладна,за да намалим промилите, така че да се взема толкова, колкото е необходимо, за да се плащат тези отчисления. Още тогава казахме, че към 2020 година на Общината ще й трябват 300 хил. лева приблизително повече, за да си покрие разходите за отчисленията. По вашите разчети през 2020 година Общината е събрала приблизително 800 хил. лева повече. Което означава, че има разлика от 500 хил. лева. Още в началото на 2020 година ние показахме една наша докладна, която до момента не е разгледана. От данните, които са описани в сегашната докладна, става ясно, че има един излишък от 435 хил. лева. Ето, това е тази разлика, която е надвзета от всички юридически и физически лица. Нашето предложение, което не е популизъм, а е на база факти и цифри, които четем от вашите документи, е тази сума да бъде приспадната и върната през 2022 година, защото едва сега – през 2022 година, таксата за отчисления става 95 лева. Това е нашето предложение и това е справедливо към всички граждани – както физически, така и юридически лица.“, каза другият общински съветник от опозицията Станислав Добрев.

Емил Пейчев добави, че те са алармирали, че ще бъдат надвзети пари от данъкоплатците. „Нашата докладна по въпроса не видя бял свят – незнайно защо, явно не беше удобна. Но сега вече идеята се видя.“, каза Пейчев.

Той подкрепи и алтернативен вариант, предложен от друг представител на опозицията – Димитър Гочев, тези пари да бъдат изпозвани за закупуване на машини. Гочев попита как може да се направи облекчение за Общината, за да може тези 435 хил. лева да бъдат върнати към гражданите. Според него тези средства по-скоро са взети предварително, а е трябвало тази сума да бъде разпределена на три. Той попита защо точно в перото за сметоизвозване се насочват тези пари.

Според представители на мнозинството от ГЕРБ ставало дума не за компоти, а са компютри.

Дебатът, повдигнат от опозицията, стана повод от администрацията да обяснят, че в края на 2020, за парите, които трябвало Общината да внесе за отчисленията, държавата е дала възможност заради пандемията, РИОСВ да върне парите на общините и те с решение на Общинските съвети да вземат решение за начина, по който да ги похарчат.

„Няма надвземане, никога не е имало. Беше направен одит на Община Царево от Държавната финансова инспекция таксата смет, която Община Царево събира, е недостатъчна. Това са средства, за които държавата е дала начин, Общината да не се наложи да ги даде, когато ги събере, а да ги остави за нейни разходи. Не, че някой ги е събрал и ги сложил в една сметка, където стоят и чакат.“, каза кметът Лапчев.

В крайна сметка докладната записка беше приета с 8 гласа от мнозинството на ГЕРБ, като петимата представители на опозицията гласуваха против.