Ангел Симеонов е всичко това, което се съдържа в термина „топ полицай“. Разполага с над 26 годишен опит системата на МВР. Последната длъжност, която той е заемал, преди да се пенсионира, е била началник отдел „Охранителна полиция“ в Бургас. Работил е след това и в НПО – Сдружение „Асоциация Деметра“. Понастоящем е служител в частна-охранителна фирма. Уважаваният експерт в сферата на обществения ред и сигурност е част от листата с кандидати за общински съветници, водена от Константин Бачийски.

-Г-н Симеонов, как един експерт като вас може да работи за обществения ред и сигурност дори извън МВР?

В рамките на дейността ми като полицейски служител основно съм се занимавал с опазването на обществения ред, охрана на имуществото и живота на хората и противодействие на престъпността. През юни 2009 г. пуснахме в експлоатация Центъра за превенция на насилието и престъпността. Първите опити да създадем този център бяха през 2007 г., но тогава не срещнах разбиране и подкрепа от тогавашната местна власт, в лицето на г-н Йоан Костадинов. По-късно нещата се промениха. Идеята за центъра, цялостната концепция беше моя и като модел следвах утвърдени и работещи практики на полицията в Германия.

За изпълнението на идеята ми в Бургас голяма помощ ми оказаха Община, Полиция, Асоциация „Деметра” и общо двадесет и една фирми и организации, които се включиха напълно безвъзмездно. Целта ни беше да се подпомагат жертвите на насилие и да се работи върху подобряване на сигурността в града.

- Как се работеше срещу престъпността преди създаването на този Център?
- Всички институции работеха, но с недостатъчно добър синхрон помежду си. Същността на концепцията беше институциите със свои представители да имат изнесено работно място в център, където хората да не се притесняват да споделят това, което им се е случило. Целта ни беше хората да се чувстват спокойно и да могат да кажат за какво са отишли, за да им помогнем адекватно в последствие.

- След създаването на центъра започнаха ли институциите да работят най-после в синхрон?
- И до ден днешен това е единственият такъв център в България. Ходих и видях как функционират подобни структури в Германия и когато се върнах с поделих с директора и решихме да го направим. Първоначално от мен се искаше да намеря фирмите, които ще ремонтират и оборудват помещението, което ни предостави безвъзмездно община Бургас. Може би тук трябва да кажа, че една от тези фирми, които ни помогнаха, е тази на Константин Бачийски.

Държа да спомена и това, че по време на работата ми в Асоциация „Деметра“ помогнах за изграждането и функционирането на център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ в Бургас. Подобен няма никъде на Балкански полуостров.

- Какво според Вас може да се направи още за подобряване на обществения ред в Бургас. И къде мислите, че трябва да се надгражда, за да върви градът напред?

Трябва да е ясно, че общественият ред и сигурност на гражданите в една община безусловно са на първо място.

Не е случайно, че в общината има звено „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“ /УКОРС/. Една от основните му функции е осъществяването на контрол върху изпълнението на разпоредбите на Наредба N:1 на общината. Служителите от УКОРС нямат полицейски правомощия.

Това подразделение няма нищо общо с Общинска полиция, както са свикнали да ги наричат гражданите на Бургас.

Общинска полиция съществува, издържа се общинския бюджет, но се ръководи от ОД МВР. Те са на щат в полицията и работят като своите колеги от държавната структура.

Но, на въпроса ви. Смятам, че трябва да засилим контрола върху изпълнението на разпоредбите на Наредба N:1 като не се работи „на парче“, а в екип с всички, имащи функции на контрол структури – ОД на МВР, Зонално жандармерийско подразделение и всички останали упоменати в „Глава „Контрол““ от наредбата.

По мое мнение дирекция „УКОРС“ трябва да се отчита пред гражданите за дейността си и за ефекта от нея. Досега не съм срещнал нито един отчет, публикуван на сайта на община Бургас.

Но Наредба N:1 като документ не е всеобхватен. Има още много какво да се направи и добави като съдържание в текстовете на наредбата. Например, когато човек прочете този документ, му става ясно, че текстовете регламентират само задължения и забрани за гражданите на Бургас, но не споменава никакви техни права. В тази посока има много какво да се промени.

Общественият ред и сигурността са комплекс от мерки, които не могат да се прилагат поотделно, „на парче“. В тази област смятам да надградя дейността на общинска администрация, ако бъда избран за общински съветник.

А с какво ви привлече към своя екип Константин Бачийски?

Познавам го от много години. Много преди времето да бъде общински съветник.

Харесва ми идеята му да спре изтичането на млади хора от Бургас към София и чужбина, да се подобрят условията за малкия и средния бизнес. Младите хора могат да бъдат привлечени обратно, ако се подобри икономическото израстване на Бургас. Тук младите хора започват да работят с 500 – 600 лв. заплата, а в София за същата работа получават 1500 – 1600 лв. заплата. С тези възнаграждения едно младо семейство в Бургас е обречено. Въпреки всичко има младежи, които остават. Затова имат подкрепата както на Бачийски, така и моята.

- Какви са Вашите наблюдения от работата на колегите ви в чужбина? Може ли да се каже, че при в икономически силните градове и сигурността е на по-добро ниво?


- Когато има силна икономика, когато има силни хора, които да работят в един град, нещата се получават от само себе си.

И има нещо, което може би малко бургазлии знаят. Отнася се не за чужбина, а за Бургас. Кметът на общината по отношение на сигурността на населението има разпоредителни функции върху дейността на полицията. Т.е. кметът има правомощията да разпореди и да изисква от Областна дирекция на МВР да се вземат определени мерки, които да гарантират сигурността и опазването живота и имуществото на гражданите. Затова, когато Общината започна да създава Наредба №1, беше с активното участие на полицията. И винаги, когато има някаква промяна в текстовете и нейния обхват, това се съгласува с нея.

- Възможно ли е инициативи и на Общинския съвет да бъдат изпълнявани от полицията, след като той работи с кмета?
- През Общинския съвет решенията стават задължителни за кмета. Той има разпоредителни функции по закон върху органите на МВР, когато се касае за обществения ред.

-Когато се изправите пред хората, какво бихте им казали – защо си струва да подкрепят Константин Бачийски? Защо сте в листата на СЕК?

-Константин Бачийски е човек, който познавам от много години и знам колко много е помагал на хората в града, на полицията и здравеопазването. Идеите му за развитие надхвърлят „Планът Бачийски”. Говорили сме си за много неща с него.

Първи той подкрепи идеята за въвеждане на видеонаблюдение в Бургас.

През 2007 год полицията започна да прави проучвания за изграждане на видео-наблюдението в града. За съжаление областните структури на МВР не могат да взимат самостоятелно такива решения и те се съгласуват и се одобряват от ръководството на МВР.

До този момент имаше действащо видео-наблюдение в София и във Варна, изградено от холандска фирма. От Министерството предложиха да се ползват услугите на същата компания. Офертата, която предложиха за Бургас беше на стойност около 7 млн. евро или приблизително 14 млн. лв., ако си спомням правилно. Тогава коментирах с Константин Бачийски проекта и той на свой ред отправи предложение да изгради същата система на стойност около 2.4 млн лв.

За съжаление офертата му не беше разгледана от ръководството на МВР.

Смятам, че това е другата сфера от обществения ред и сигурност, която трябва да бъде надградена.

Между другото е хубаво бургазлии да знаят, че община Бургас изгради система за видео-наблюдението по проект за около 22 млн. лева. Все още работех в полицията и от страна на дирекцията на МРВ Бургас предложихме на община Бургас в системата за видео-наблюдение да бъдат включени опции като проследяване на номера на автомобили, предмет на противозаконно отнемане /ПЗО/ , разпознаване на лица, които се издирват, регистрация на нарушители при преминаване на червен светофар, регулиране на автомобилния поток.

За целта трябваше да бъде изграден и още един видео-център в Областна дирекция на МВР, който да бъде свързан директно със сега съществуващия център. Софтуерно щеше да се ползва необходимата информация за нуждите на правораздавателните органи. С минимални средства можехме да постигнем всичко това.

От всички тези опции в сега действащата система в Бургас има единствено регулирането на потока на светофарите и контрол над движението.

А защо хората да гласуват за Ангел Симеонов? Какво биха получили срещу тяхната подкрепа

Не съм бил подкупван никога. Не съм бил корумпиран никога. Много неща съм направил за този град безвъзмездно, доколкото са позволявали силите ми. Правя и го в момента, ще продължавам да го правя и в бъдеще. Хората, които ме познават, знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Поради тази причина Константин Бачийски ме покани в своята листа.