Няма пречка да се оспорва бащинството неограничено назад във времето.

Това става ясно от решение на Конституционния съд, който се произнесе по дело по жалба на омбудсмана Диана Ковачева срещу разпоредба от Семейния кодекс.

Решението е подписано с особено мнение от 2-ма съдии - Красимир Влахов и Филип Димитров.

През февруари Диана Ковачева поиска Конституционният съд да преразгледа параграф 5 от преходните разпоредби на Семейния кодекс и да ги обяви за противоконституционни. Те са в сила от година и срокът им на действие всъщност е изтекъл.

Аргументът на съда да го допусне е, че досега не се е занимавал с оспорването на бащинство.

Конкретният повод за промените в Семейния кодекс през ноември 2020 г. са осъдителни присъди в Страсбург спрямо България.

Новите текстове дадоха две възможности. Първата е съпругът на майката да може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него.

Това може да стане до изтичането на една година от узнаването на раждането. А ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са научени по-късно по независещи от съпруга причини - до изтичане на една година от узнаването, че бащата не е биологичен родител. Но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето.

Втората възможност се отнася до мъже (трети лица), които твърдят, че са биологични бащи. Този текст казва, че те може да оспорят бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането.