54 499 осмокласници се обучават в 2 333 паралелки, показва изпълнението на план-приема в гимназиите след 7-и клас за учебната 2021/2022-а. Почти 32 000 или 58,42% от тях са в класове в STEM профили и професии, съобщиха от МОН.

Професионалните паралелки са по-голям дял – 1381, като в тях се обучават 56,56% от осмокласниците. „Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование”, посочват от МОН. Най-високият процент на сформираните професионални паралелки е в област Враца – 75.74% от всички. Следва Перник с 69.10%. В София също има ръст – професионалните паралелки в VIII клас са 41,38%. За сравнение през учебната 2019/2020 година процентът е 36,92%.

Профилираните паралелки пък са 952. Около 1/3 от тях – 296, в с профил „Чужд език”.

Тази година има ръст на приема в STEM професиите в направления „Компютърни науки“ и „Приложна информатика“, както и в профилите „Природни науки“ и „Софтуерни и хардуерни науки“.

Най-много са паралелките със STEM професии и профили в Перник – 75.56%, следвани от Търговище (75.06%) и Габрово (70.22%).

Повече с и учениците, които се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Тази учебна година те са 8483, а през изминалата са били 5425. Най-голям е броят на учениците, които се обучават по такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора. Най-предпочитани са „Автотранспортна техника“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Електрически превозни средства“, „Машини и системи с цифрово-програмно управление“ и „Трайни насаждения“.

Близо 1300 ученици в 70 паралелки в 8 клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-голям в областите Бургас, Варна, София-град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите „Полевъдство“, „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, „Корабни машини и механизми“, „Корабоводене – морско“ и „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“.